Hero Đại Chiến Menu

Thí luyện chi địa

05.12.2017

Thí luyện chi địa có 4 mức độ khó khác nhau cho người chơi. khi vượt qua mức độ khó nào người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mức độ của độ khó. 

khi thông qua mức độ và đạt được 3 sao. người chơi có thể càn quét ở những lần sau mà không cần đánh